Cafe

 Cà phê pha máy  Cà phê pha máy
275,000₫
 Cà phê pha phin  Cà phê pha phin
175,000₫
 Cà phê pha phin đặc biệt  Cà phê pha phin đặc biệt
220,000₫
 Cà phê phin giấy (Drip Bag Coffee)  Cà phê phin giấy (Drip Bag Coffee)
165,000₫
Hết hàng
 Túi thơm khử mùi  Túi thơm khử mùi
35,000₫