Sản phẩm nổi bật

 Socola đen hạnh nhân  Socola đen hạnh nhân
198,000₫
 Socola đen nhân hạt điều  Socola đen nhân hạt điều
195,000₫
 Socola đen nho khô  Socola đen nho khô
193,000₫
 Socola sữa hạnh nhân  Socola sữa hạnh nhân
198,000₫
 Socola sữa nhân hạt điều  Socola sữa nhân hạt điều
195,000₫
 Socola sữa nho khô  Socola sữa nho khô
193,000₫